Resan till Amerika

Emigrantagenter                          
Var personer som arbetade för utländska rederier och fungerade som resebyråer och värvade folk som var villiga att skriva på kontrakt om en resa över till Amerika.

Det fanns dessutom lokalagenter utspridda över hela landet för att tidigt kunna binda resenären till sin linje redan från hembygden. I Göteborg vid Sillgatan fanns det emigranthotell där emigranterna kunde stanna till det var dags att resa.

Resan
De första emigranterna från Sverige till Amerika reste som passagerare på segel lastfartyg. Man bodde i lastrummen och resan kunde ta upp till 90 dagar.

I början av 1850-talet reste man med segelriggade ångfartyg som var ägda av utländska rederier och var avsedda för passagerare. Ankomsthamnen var under den tidiga utvandringen vanligen Boston.

Orlando

Under slutet av 1860-talet när massutvandringen kom igång var det vanligaste sättet att ta sig till Amerika med Wilsonlinjens postångare från Göteborg till Hull i England och därifrån fortsätta med tåg till Liverpool. Där fick man vänta på en antlantångare för vidare färd till New York, som nu blev den vanligaste ankomsthamnen. En resa med ångfartyg i mitten av 1860-talet tog ca två veckor, vilket var en avsevärd förbättring, då segelfartyg som man använt tidigare tog flera månader.

Överfarten till Amerika kunde vara mycket hård och de flesta drabbades av sjösjuka. Hygienen var dålig och epidemier bröt lätt ut. Det rådde brist på såväl färskvatten som mat. Många dog under överfarten eller följde med i djupen då fartygen gick under.

Svenska Amerika Linien startade 1915 med direkt passagerartrafik mellan Göteborg och New York.

Ångaren Stockholm lämnar New York

Forska:

  • Rita in resvägen från din hemort till bosättningen i Amerika!

Biljettpriset för en Amerika biljett var 1908 126 kr för en 3:dje klass biljett och för en 2:dra klass biljett fick man betala 206 kr vilket får jämföras med medelinkomsten för en arbetare som då var ca 100 kr. Det tillkom också en invandringsskatt på 15 kr. Senare krävdes intyg som visade att man hade pengar för att överleva den första vistelsen.
Förstaklass biljett för resande  med Svenska-Amerika Linien

 

 

 

Forska:

  • Ta reda på vilka yrken utvandrarna kunde ha !

Till början av sidan Till början av sidan

 
(c) Linda-Marie Georgiou