Forska

Här kan du hitta passagerare i båtarna till USA. Du måste ange minst efternamnet. Tjänsten kommer från www.ellisisland.org.
 

Förnamn:

 

Efternamn:

 

Kön:

  Man   Kvinna
    Vet inte, använd inte kön
 

Vill man forska om emigrationen från Sverige kan man vända sig till biblioteket på den egna hemorten och ta reda på vilka möjligheter det finns att forska där. Det finns ofta en särskild avdelning i biblioteket som är avsedd för hembygds- och släktforskare.
Fråga vilket material som kan beställas till biblioteket för att kunna forska där. Till största del är materialet i form av mikrokort. Det finns ofta tillgång till mikrofilmläsare. Finns det en hembyggdförening på orten ta kontakt med den. Fråga om det har forskats om emigrationen från den egna orten. De kanske till och med har amerikabrev, dagböcker och bilder man kan få titta i.

Man kan också vända sig till Landsarkiven. På följande orter finns Landsarkiv Göteborg, Härnösand, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund. Här finns utbildad personal som kan hjälpa en att finna det mesta i arkiven.
Här förvaras husförhörs- och utflyttningslängder som innehåller uppgifter om emigranter. Men här finns också den viktiga källan för emigrantforskning vilken är Poliskamrarnas passagerarlistor för de olika utresehamnarna. I dessa listor kan man se om en person som lämnade sin hembygd för att resa till Amerika faktiskt köpte en biljett och avreste.
Fråga om de har tillgång till databasen emigranten. Ur vilken det går att söka direkt efter en person. Landsarkiven kan ofta också utföra enstaka sökningar ur databasen.

  • Vid Göteborgs Landsarkiv finns det intressanta enskilda arkiv man kan ta del av exempel är Svenska Amerika Liniens arkiv och Bröderna Larssons & Co: s arkiv.
    Bröderna Larsson var emigrantagenter med Västsverige som verksamhetsområde.
     

Till början av sidan Till början av sidan

 
(c) Linda-Marie Georgiou