Ankomsten till Amerika    

Mellan åren 1892-1954 steg immigranterna som anlände till Amerika, via New York i land på Ellis Island, en ö i New Yorks hamn nära frihetsgudinnan.

På Ellis Island gjordes en noggrann läkarundersökning av varje immigrant. Var inte pappren i ordning, eller hälsan inte den bästa, riskerade man bli återsänd till hemlandet. Alla som steg i land registrerades och finns bevarade i passagerarlistor.

Många av de första immigranterna fortsatte sin resa efter ankomsten till New York med båt eller tåg till Chicago och därifrån vidare med båt till Buffalo och andra områden i mellanvästern. De valde att bosätta sig på landsbygden för att livnära sig på jordbruk och boskap. Ett viktigt skäl till det var också president Lincolns lag (Homestead act) om jordtilldelning från 1862. Den gällde främst områden mellan floderna Missouri och Mississippi. Homestad act innebar att nybyggarna fick gratis mark. Brukade de sedan marken under fem år fick de behålla äganderätten.
Efterhand ökade utvandringen till amerikanska städer där det fanns arbete. Chicago var en viktig storstad dit många svenskar flyttade. Där bildades ”Swede Town” och 1884 bodde omkring 10.000 svenskar där. År 1900 bodde det fler svenskar i denna stad än i Göteborg.

En del av emigranterna lyckades med drömmen att starta upp från början och bli miljonär men de flesta fick kämpa hårt för att överleva och bygga upp en ny tillvaro. För många blev hemlängtan så stark att de resta tillbaka till Sverige. Man beräknar att 200.000 svenska återvände.

Svenska bosättningar
Minnesota var den delstat som lockade flest svenska emigranter. Men många bosatte sig också i Illinois, North Dakota, Nebraska, Michigan, Wisconsin, Massachusetts, New York, Pennsylvania, Iowa, Washington och Kalifornien.

Idag räknar man med att över fem miljoner amerikaner har svenska förfäder.

Svenska ortsnamn
Genom att studera svenska ortsnamn på amerikakartan får man en bra bild av svenskinvandringen i USA. Men man måsta använda detaljerade kartor för det är inte de stora amerikanska städerna som grundades av svenskar, utan betydligt mindre orter. Det finns platser i USA med svenska stadsnamn som Kalmar, Ronneby, Borgholm, Falun och Malmo. Stockholm kan man hitta i minst tio amerikanska delstater.

Andra svenska ortnamn är Tegner, Svea, Lindstrom och Jenny Lind.


Forska:

  • Leta upp på kartan delstaterna där det bodde många svenska utvandrare!
  • Försök hitta svenska ortnamn på en detaljerad karta över t.ex. Minnesota!
     

Till början av sidan Till början av sidan

 
(c) Linda-Marie Georgiou