Här börjar resan från Göteborgshamn...

 
(c) Linda-Marie Georgiou